เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 525 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ชะมายสาร ฉบับที่ 31 /2562 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่ [ 7 ส.ค. 2562 ]98
202 ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]106
203 สารชะมาย ฉบับที่ 29 / 2562 เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. [ 6 ส.ค. 2562 ]112
204 สารชะมาย ฉบับที่ 30 / 2562 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]114
205 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]116
206 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง [ 26 ก.ค. 2562 ]112
207 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 26 ก.ค. 2562 ]95
208 ชะมายสาร ฉบับที่ 28 / 2562 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 26 ก.ค. 2562 ]93
209 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2562 ]100
210 ผังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]96
211 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 23 ก.ค. 2562 ]88
212 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]87
213 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่เบี่ยงการจราจร เพื่อทำสะพาน U-Turn จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 และ 403 [ 9 ก.ค. 2562 ]95
214 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 5 ก.ค. 2562 ]108
215 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน [ 3 ก.ค. 2562 ]112
216 คลินิกรักษาสัตว์เติมรัก จะบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี [ 28 มิ.ย. 2562 ]123
217 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” [ 28 มิ.ย. 2562 ]107
218 เชิญชวน “ชาวชะมาย” ร่วมพิฆาตยุงลายเพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย [ 28 มิ.ย. 2562 ]97
219 ชะมายสาร ฉบับที่ 27/2562โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]100
220 ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 มิ.ย. 2562 ]133
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27