เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 10 ก.ค. 2558 ]272
22 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 14 ก.ค. 2557 ]278
23 2. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]270
24 4. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]275
25 3. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]274
26 5. แผนพัฒนสามปี ประจำปี 2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]270
27 6. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]261
28 7. แผนพัฒนาสามปี ประจำ พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]264
29 8. แผนพัฒนาสาม ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]258
30 9.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]260
31 10.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]262
32 11. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]253
33 12. แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]247
34 13.แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2557-2559 [ 3 ธ.ค. 2556 ]253
35 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี (พ.ศ.2557-2559) [ 3 ธ.ค. 2556 ]250
36 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลชะมาย (พ.ศ.2556-2558) [ 18 ก.ค. 2555 ]257
37 แผนพัฒนาสามี (พ.ศ.2556-2558) ส่วนที่ 6 [ 18 ก.ค. 2555 ]253
38 แผนพัฒนาสามี (พ.ศ.2556-2558) ส่วนที่ 5 [ 18 ก.ค. 2555 ]242
39 แผนพัฒนาสามี (พ.ศ.2556-2558) ส่วนที่ 4 [ 18 ก.ค. 2555 ]242
40 แผนพัฒนาสามี (พ.ศ.2556-2558) ส่วนที่ 3 [ 18 ก.ค. 2555 ]240
 
|1หน้า 2|3