เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]133
22 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (๑ กค.๖๓ - ๓๐ กย.๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]133
23 เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) [ 25 พ.ย. 2563 ]136
24 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน [ 25 พ.ย. 2563 ]133
25 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]133
26 แผนการใช้เงินงบประมานรายจ่ายประจำปี งบประมาน พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]133
27 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]135
28 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]132
29 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2563 ]131
30 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]131
31 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]133
32 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]131
33 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]131
34 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]131
35 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562) [ 16 เม.ย. 2563 ]132
36 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 [ 16 เม.ย. 2563 ]133
37 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]132
38 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]133
39 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]132
40 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]131
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11