เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]131
42 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]132
43 รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]132
44 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาศที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562) [ 13 ม.ค. 2563 ]131
45 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]132
46 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]131
47 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]132
48 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]131
49 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]132
50 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]132
51 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]132
52 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]132
53 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]132
54 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]131
55 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]131
56 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]132
57 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]132
58 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]132
59 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]132
60 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]132
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11