เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]285
62 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]276
63 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาศที่ 1-ไตรมาศที่ 4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กันยายน 2562) [ 29 พ.ย. 2562 ]273
64 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]276
65 งบแสดงฐานะการเงิน (ระบบ E-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]271
66 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]278
67 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]283
68 งบรับ- จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]276
69 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]280
70 งบทดลองก่อน - หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]275
71 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]282
72 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]274
73 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]277
74 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]268
75 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]271
76 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]293
77 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]274
78 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]268
79 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]281
80 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]277
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12