เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]132
62 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]133
63 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]132
64 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]131
65 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]131
66 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]132
67 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]132
68 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 21 พ.ย. 2561 ]133
69 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]131
70 ประกาศ งบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]133
71 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]133
72 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]133
73 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]132
74 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]133
75 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]134
76 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]132
77 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]133
78 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]132
79 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]132
80 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]133
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11