เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 10 ม.ค. 2561 ]414
122 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ม.ค. 2561 ]368
123 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]361
124 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]382
125 งบทดลองก่อนปิดบัญชี-หลังปิดบัญชี ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]371
126 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]366
127 งบแสดงฐานะการเงินทรัพย์สินและหนี้สิน ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]361
128 งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]366
129 ประกาศงบเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]412
130 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]374
131 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]362
132 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]376
133 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]355
134 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 13 มิ.ย. 2560 ]359
135 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]358
136 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 29 พ.ค. 2560 ]372
137 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]374
138 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 15 ก.พ. 2560 ]330
139 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]354
140 งบรับ - จ่านเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]370
141 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]357
142 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]354
143 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]360
144 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]360
145 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]357
146 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]353
147 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]358
148 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]356
149 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]348
150 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]356
151 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]351
152 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]357
153 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]361
154 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]353
155 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]354
156 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]352
157 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]359
158 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]362
159 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]348
160 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]374
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7