เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]365
162 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]365
163 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]357
164 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]363
165 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]362
166 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]366
167 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]370
168 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]361
169 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]363
170 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]360
171 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]367
172 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]372
173 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]356
174 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]381
175 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]362
176 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]357
177 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]343
178 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]380
179 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]380
180 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]381
181 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]376
182 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]369
183 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]367
184 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]373
185 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]386
186 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]370
187 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]385
188 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]376
189 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]378
190 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]376
191 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]381
192 งบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]367
193 รายละเอียดรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]420
194 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]365
195 'งบรับ- จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]369
196 งบรับ - จ่าย เงินสดประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]371
197 งบรับ-จ่ายเงนสด ประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]373
198 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]415
199 งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดิอน มกราคม 2557 [ 4 มี.ค. 2557 ]383
200 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 2 มี.ค. 2557 ]366
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7