เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]314
122 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]319
123 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]320
124 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 11 ต.ค. 2559 ]316
125 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]314
126 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]315
127 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]314
128 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]309
129 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]312
130 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]309
131 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]318
132 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]319
133 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]313
134 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]316
135 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]313
136 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]319
137 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]324
138 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]309
139 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]333
140 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]313
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12