เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]133
122 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]132
123 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]134
124 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]134
125 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]133
126 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]133
127 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]133
128 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]135
129 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]133
130 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]133
131 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]134
132 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]134
133 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]133
134 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]134
135 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]134
136 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]132
137 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]132
138 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]133
139 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]134
140 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]134
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11