เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]338
142 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]336
143 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]328
144 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]336
145 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 25 เม.ย. 2559 ]331
146 งบรับ - จ่ายเงิดสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 22 มี.ค. 2559 ]340
147 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]340
148 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 25 ม.ค. 2559 ]333
149 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]335
150 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]334
151 ยัญชีรายละเอียดรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]342
152 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]343
153 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]329
154 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]355
155 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]336
156 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]330
157 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]317
158 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]354
159 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]352
160 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]354
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12