เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 28 พ.ย. 2558 ]310
142 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 [ 27 ส.ค. 2558 ]298
143 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]332
144 งบรับ - จับจ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]329
145 งบรับ - จ่ายเงินเงินสดประจำเดือนเมษายน 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]334
146 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]327
147 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]316
148 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]315
149 งบรับ - จ่ายเงินสดระจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 5 มี.ค. 2558 ]327
150 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]334
151 งบรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]320
152 บัญชีรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]332
153 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]328
154 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]327
155 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]328
156 งยรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]328
157 งบรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]321
158 รายละเอียดรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 25 ส.ค. 2557 ]365
159 งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]317
160 'งบรับ- จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 6 มิ.ย. 2557 ]322
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12