เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 694 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ชะมายสาร ฉบับที่ 33 / 2562 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม พื้นที่ หมู่ที่ 2, 3 ,4 เพื่อขอความเห็นชอบ การยื่นคำขอใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าเพื่อการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ตำบลชะมาย [ 9 ส.ค. 2562 ]132
362 ชะมายสาร ฉบับที่ 32 / 2562 ระวัง!!! ผู้แอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ!!! [ 8 ส.ค. 2562 ]133
363 ชะมายสาร ฉบับที่ 31 /2562 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่ [ 7 ส.ค. 2562 ]135
364 ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]133
365 สารชะมาย ฉบับที่ 29 / 2562 เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. [ 6 ส.ค. 2562 ]133
366 สารชะมาย ฉบับที่ 30 / 2562 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]133
367 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]133
368 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง [ 26 ก.ค. 2562 ]135
369 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 26 ก.ค. 2562 ]133
370 ชะมายสาร ฉบับที่ 28 / 2562 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 26 ก.ค. 2562 ]133
371 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2562 ]134
372 ผังวิทยุรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]134
373 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 23 ก.ค. 2562 ]133
374 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]133
375 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่เบี่ยงการจราจร เพื่อทำสะพาน U-Turn จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 และ 403 [ 9 ก.ค. 2562 ]133
376 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 5 ก.ค. 2562 ]132
377 ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน [ 3 ก.ค. 2562 ]133
378 คลินิกรักษาสัตว์เติมรัก จะบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี [ 28 มิ.ย. 2562 ]136
379 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” [ 28 มิ.ย. 2562 ]132
380 เชิญชวน “ชาวชะมาย” ร่วมพิฆาตยุงลายเพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย [ 28 มิ.ย. 2562 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35