เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 790 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]242
142 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]240
143 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]239
144 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]240
145 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]245
146 เรื่อง ๓RS รักษ์โลก [ 25 พ.ค. 2564 ]240
147 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่องออกกำลังกายอย่างไร..ไม่ให้เสี่ยงโควิด-๑๙ [ 21 พ.ค. 2564 ]242
148 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๔ เรื่องกรมอนามัย แนะ ๖ ท่าบริหาร ให้ปอดแข็งแรง [ 21 พ.ค. 2564 ]246
149 เรื่อง ภาวะโลกร้อนกับขยะ [ 19 พ.ค. 2564 ]252
150 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง รู้-ก่อน-ฉีด..วัคซีนโควิด-๑๙ [ 17 พ.ค. 2564 ]241
151 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง Work From Home อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ [ 17 พ.ค. 2564 ]262
152 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 พ.ค. 2564 ]247
153 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๔ "เรื่อง How to? ทิ้งหน้ากากอนามัย_ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม" [ 13 พ.ค. 2564 ]248
154 ชะมายสาร ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๔ "เรื่อง ๑๑ วิธี ดูแลตัวเองอยู่บ้าน เมื่อติดโควิด-๑๙ ก่อนเข้า รพ." [ 13 พ.ค. 2564 ]247
155 เรื่อง มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ [ 13 พ.ค. 2564 ]246
156 การเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย [ 13 พ.ค. 2564 ]23
157 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท [ 13 พ.ค. 2564 ]20
158 ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 11 พ.ค. 2564 ]246
159 ประกาศอำเภอทุ่งสง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]111
160 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถาธนานุบาล [ 6 พ.ค. 2564 ]258
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40